1943

1943 Esimesed kasvandikud Nadja ja Veera enne Nadja põgenemist Rootsi Veera täiskasvanuna